<p>Σελίδα υπο κατασκευή...</p>
Previous Next
ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ
ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Το σύστημα KELYFOS – Κέλυφος αποτελεί ένα επι-κολλούμενο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και ανακαίνισης με βοηθητική μηχανική στερέωση (ειδικά βύσματα) και αποτελείται από εξηλασμένη πολυστερίνη Styrofoam IB-SL της Dow, κόλλες και σοβάδες της Isomat και άλλα υλικά της Polykem. Το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε οικοδομές χωρίς ή με ελλιπή θερμομόνωση.. Μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση μέχρι και 48% σε κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για τη ψύξη και τη θέρμανση σε ένα κτήριο.

Το σύστημα Kelyfos – Κέλυφος είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΤΑ με βάση τις απαιτήσεις του ETAG004 για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επιπλέον, έχουν πραγματοποιηθεί πειράματα και μελέτες από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), που δίνουν ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας. Η εξοικονόμηση αυτή προκύπτει μετά από εφαρμογή του KELYFOS – ΚΕΛΥΦΟΣ μόνο στη τοιχοποιία.

Εξοικονόμηση για θέρμανση έως και 41%
Εξοικονόμηση για ψύξη έως και 49%
Συνολική εξοικονόμηση ενέργειας έως και 39%

Μια τυπική διαστρωμάτωση του συστήματος κέλυφος είναι:
Ινοπλισμένη, ρητινούχα κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης Κέλυφος – ΚelyfosThermo.
Η θερμομονωτική στρώση από εξηλασμένη πολυστερίνη STYROFOAM IB-SL, πάχους 30 και 50 mm.
Υαλόπλεγμα 160 gr/m2 για την καθολική ενίσχυση της κόλλας Κέλυφος – KELYFOS THERMO κατά την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών STYROFOAM IB-SL.
Επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών STYROFOAM IB-SL με καθολική ενίσχυση από κόλλα Κέλυφος – ΚelyfosThermo
Σοβάτισμα και τελικό χρωματικό φινίρισμα με έτοιμο, ρητινούχο, υδαταπωθητικό σοβάς Κέλυφος – Κelyfosfine ή décor

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Κέλυφος Θερμομόνωση:

Εξοικονόμηση Ενέργειας Με τη χρήση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Κέλυφος – KELYFOS επιτυγχάνουμε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, καταναλώνοντας πολύ λιγότερα καύσιμα για ζέστη το χειμώνα και λιγότερο ρεύμα για κλιματισμό το καλοκαίρι. Συνεπώς, έχουμε απόσβεση του κόστους εφαρμογής από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του συστήματος, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής.

Θερμική Άνεση. Έχοντας ένα κτίριο θερμικά προστατευμένο από παντού, επιτυγχάνεται μια κατά το δυνατόν σταθερή θερμοκρασία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας

Θερμική Προστασία Κτιριακού Κελύφους Με το σύστημα Κέλυφος – KELYFOS, εκτός από την αύξηση της θερμομονωτικής ικανότητας του τοίχου και επομένως τη διατήρηση π.χ. της θερμότητας για αρκετά μεγάλο διάστημα μετά τη διακοπή της θέρμανσης, επιτυγχάνουμε την απόλυτη προστασία του κτιρίου από θερμικές καταπονήσεις ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

Αποφυγή Δημιουργίας Θερμικών Γεφυρών Θερμογέφυρες είναι τα τμήματα εκείνα του εξωτερικού περιβλήματος, που ο βαθμός θερμομόνωσής τους υπολείπεται σημαντικά του βαθμού θερμομόνωσης των στοιχείων που το περιβάλλουν. Oι απώλειες από τις θερμογέφυρες αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των ολικών απωλειών του κτιρίου, παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες συνήθως αντιπροσωπεύουν ένα μικρό τμήμα του εξωτερικού κελύφους. Η προστασία των δομικών στοιχείων, έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζουν αυτά ομοιόμορφη θερμοπερατότητα και να αποφεύγονται οι θερμογέφυρες. Διαφορετικά, εκτός των άλλων, δημιουργείται και μια δυσάρεστη αίσθηση ρευμάτων αέρα στον άνθρωπο, με εντονότερο πρόβλημα όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά θερμοκρασίας του εσωτερικού αέρα από την εσωτερική επιφάνεια του κτιρίου. Επομένως, με τη χρησιμοποίηση του Κέλυφος – KELYFOS, διατηρείται ολόκληρο το κτίριο σε μια θερμικά σταθερή κατάσταση και επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα ζωής.

Αποφυγή Συμπύκνωσης Υδρατμών H συμπύκνωση των υδρατμών του εσωτερικού χώρου στην περιοχή της θερμογέφυρας είναι το πιο συνηθισμένο αποτέλεσμα της ελλιπούς θερμομόνωσής της. Tο πρόβλημα αρχίζει καθώς οι υδρατμοί που δημιουργούνται κατά τη χρησιμοποίηση του κτιρίου έρχονται σε επαφή με τα ψυχρότερα τμήματα του εξωτερικού κελύφους, στην περιοχή των θερμογεφυρών. Κατά την επαφή αυτή, οι υδρατμοί μετατρέπονται σε νερό και τελικά σε μούχλα και επιφανειακές βλάβες. Με την εφαρμογή του Κέλυφος – KELYFOS το παραπάνω πρόβλημα ελαχιστοποιείται σε συνδυασμό με τον καλό αερισμό του χώρου.

Μηδενική Όχληση των Ενοίκων Όλες οι εργασίες για την τοποθέτηση του συστήματος γίνονται στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου και δεν υπάρχει λόγος προσωρινής μετακίνησης των ενοίκων μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Επίσης, ο χώρος εφαρμογής παραμένει καθαρός, καθώς οι συσκευασίες είναι ελεγχόμενες και αποφεύγονται τα μπάζα. Τέλος, δεν έχουμε καμία μείωση του ωφέλιμου χώρου του κτιρίου

Υψηλή Αντίσταση σε Κρούσεις Ο συνδυασμός εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM IB-SL της DOW και των έτοιμων σοβάδων Κέλυφος – KELYFOS FINE/DÉCOR, σε συνδυασμό με την ινοπλσμένη κόλλα Κέλυφος – KELYFOS THERMO της ISOMAT, προσφέρει υψηλή αντίσταση σε κρούσεις με αποτέλεσμα το σύστημα να μπορεί να τοποθετηθεί στο σύνολο της τοιχοποιίας, χωρίς κίνδυνο να τραυματισθεί από τυχόν κακομεταχείριση.

Μηδενική Απορρόφηση Υγρασίας Τόσο οι θερμομονωτικές πλάκες της DOW, όσο και οι σοβάδες της ISOMAT, έχουν σχεδόν μηδενική απορρόφηση υγρασίας, με αποτέλεσμα να διατηρείται ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του δομικού στοιχείου σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου και έτσι να διατηρούνται σταθερές οι θερμομονωτικές ιδιότητες του συστήματος.

Ανακαίνιση Κτιρίου Με τη χρησιμοποίηση του συστήματος Κέλυφος – KELYFOS επιτυγχάνεται μια ουσιαστική ανακαίνιση του κτιρίου το οποίο αποκτά νέα καλαίσθητη όψη, διατηρώντας κατά το δυνατόν, το ήδη υπάρχον αρχιτεκτονικό σχέδιο. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 8 έτοιμων αποχρώσεων με λεία ή αδρή επιφάνεια σε τσιμεντοειδής βάσης σοβά, αλλά και ευρεία γκάμα 200 και άνω αποχρώσεων σε ακρυλικής βάσης σοβά.

 

 

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Κέλυφος Θερμομόνωση:

Το σύστημα απαιτεί σημαντική εμπειρία στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής του. Η μέγιστη απόδοση του αλλά και η μακροζωία του είναι τα βασικά του πλεονεκτήματα σε σύγκριση με παρόμοια συστήματα, για την επίτευξή τους όμως απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό.

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κέλυφος Θερμομόνωση:

Σειρά εργασιών:
Προετοιμασία της επιφάνειας: Έλεγχος της τοιχοποιίας για σαθρές επιφάνειες. Εξυγίανση του υποστρώματος με τοπικές επιδιορθώσεις με επισκευαστικό υλικό μη συρρικνούμενο κατά την πήξη του, στα σημεία όπου υπάρχει σαθρό υπόστρωμα. Σε περίπτωση που υπάρχει στραβή τοιχοποιία αλφαδιάζουμε με επιπλέον κομμάτια πολυστερίνης ή και με σοβάτισμα τμήματος των επιφανειών. Βρύσες, σωληνώσεις, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (λάμπες κ.α.) επεκτείνονται προς τα έξω. Τέντες και κλιματιστικά απομακρύνονται.

Τοποθέτηση οδηγών: Τοποθέτηση αλουμινένιων οδηγών στήριξης στην βάση της τοιχοποιίας και παράλληλα στο δάπεδο για την ευθυγράμμιση των θερμομονωτικών πλακών. Όπου χρειάζεται σωστή κατακορύφωση χρησιμοποιούνται πλαστικοί αποστάτες. (3mm-30mm)

Τοποθέτηση θερμομονωτικής στρώσης: Πάκτωση και κόλληση στην επιφάνεια του τοίχου θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερόλης τύπου STYROFOAM IB-SL, πάχους 30 και 50 mm. της εταιρείας DOW με χρήση ινοπλισμένης, ρητινούχου κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης ΚelyfosThermo. Η τοποθέτηση ξεκινάει από τις γωνίες του κτηρίου και τις ακμές των δομικών ανοιγμάτων με ειδικά τεμάχια ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο των θερμογέφυρων αλλά και να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα στην επιπεδότητα και καθετοποίηση της θερμομονωτικής στρώσης. Για επιπλέον εξασφάλιση οι πλάκες πακτώνονται στην τοιχοποιία. Ο αριθμός και ο τύπος των βυσμάτων εξαρτάται από τον τύπο της τοιχοποιίας αλλά και το ύψος της. Τυχόν αρμοί που θα μείνουν μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών γεμίζουν με αφρό πολυουρεθάνης.

Περιμετρική στεγάνωση του συστήματος: Γίνεται στεγάνωση περιμετρικά της θερμομονωμένης επιφάνειας με κορόνι πολυαιθυλενίου και πολυουρεθανική μαστίχη, ώστε να αποφευχθεί η εισροή νερού πίσω από τις θερμομονωτικές πλάκες. Το βήμα αυτό κρίνεται σημαντικό και προσδίδει μακροζωία στο σύστημα. Η μέθοδος στεγάνωσης στην περίμετρο μπορεί να διαφέρει ανάλογα της περίπτωσης.

Τοποθέτηση υαλοπλέγματος: Τοποθέτηση υαλοπλέγματος των 160γρ/m2 για την καθολική ενίσχυση της κόλλας Κelyfosthermo που θα ακολουθήσει. Για τις γωνίες των τοίχων και τον δομικών ανοιγμάτων χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια πλέγματος μορφοποιημένα σε γωνία 90ο και με επιπλέον ενίσχυση. Επικάλυψη της επιφάνειας της πολυστερόλης με την κόλλα Κelyfosthermo ώστε να δημιουργηθεί μια κατάλληλη επιφάνεια για την εφαρμογή του σοβά.

Σοβάτισμα με έτοιμο έωχρωμο σοβά: Επάλειψη με υψηλής διεισδυτικότητας ακρυλικό αστάρι νερούΚελυφος – KELYFOS Primer για την αύξηση της πρόσφυσης για τους ακρυλικούς παστώδεις σοβάδες που θα ακολουθήσουν. Σοβάτισμα με έτοιμο προς χρήση, ακρυλικό σοβά, παστώδης μορφής, ο οποίος . Χαρακτηρίζεται από άριστη πρόσφυση και υψηλή ελαστικότητα. Προσφέρει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά DIN 52617. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή υδαταπωθητικών επιχρισμάτων μικρού πάχους με λεία μορφή. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες κλπ. σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με κοκομετρία στα αδρανή χαλαζιακά του σοβά από 1mm-3mm μπορούμε να πετύχουμε διαφορετικά διακοσμητικά αποτελέσματα.
 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κέλυφος Θερμομόνωση:
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω το σύστημα Κέλυφος – KELYFOS κρίνεται ως το ιδανικό για την θερμομόνωση του εξωτερικού κελύφους ενός κτηρίου (πρόσοψη, πιλοτή, κ.α.) ενώ ταυτόχρονα γίνεται και εξωτερική ανακαίνιση του.